Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer på Frk. Aamann

Frk-aamann.dk drives i Danmark af Frk. Aamann og ejes af Sheila Aamann Borello:

Nedenstående handelsvilkår gælder for alle varer som bestilles af privatkunder og firmakunder via webshoppen på www.frk-aamann.dk

Frk. Aamann
Slimmingevej 31 Vollerselv
4100 Ringsted
 CVR. nr. 25793706
 telefon 56653768
 e-mail: info@frk.aamann.dk

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Visa, Mastercard/Maestro, JCB, Union Pay, Diners International og Discover samt mobilepay

Betalingen vil blive hævet når varen er sendt

Alle kunder modtager ved internetkøb en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget. Betingelser for levering gælder som beskrevet ovenfor

 Levering af blomster
 Ved levering i vores områder ( max 15 km fra Køge centrum ) er det muligt at afgive bestilling dagen før.  Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 15 om fredagen.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon – hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomsterhilsen inden for almindelig butiks-åbningstid (hvilket er frem til kl. 18.00). Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret inden kl. 16.00. Ved faste firmaaftaler/samarbejdspartnere, forsøger vi at levere på faste aftalte tidspunkter.

Levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentines dag, Mors dag og Fars dag

Hvis modtageren ikke er hjemme
Hvis ingen er hjemme, sættes bestillingen ved døren eller andet sted på adressen såsom garage eller lignende. Dette vurderes af chaufføren. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. Ved køb på www.frk-aamann.dk accepteres ovenstående.

Levering til begravelse

Ved levering til begravelse, skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestillinger på buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00. Finder begravelsen sted en mandag, kan vi desværre ikke levere. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 10.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før. For levering efter kl. 10.00, skal vi have din bestilling senest dagen før kl 16.00.

FEJL I OPLYSNINGER: Det er kundens ansvar at oplyse de korrekte informationer (adresse, postnummer mm). Såfremt der er fejl i disse, annulleres og refunderes ordren ikke, da den er produceret og forsøgt leveret

For alle bestillinger
 Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed

Fortrydelsesret af blomster
 Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. For vin og chokolade og andre fødevarer, der leveres af en florist er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Dog tilbyder vi hos Frk. Aamann at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 14, før leveringsdagen ved at ringe til kundeservice på 56653768 eller skrive en mail til info@frk-aamann.dk . Blomsterdekoratørerne påbegynder typisk en bestilling om morgenen.

Reklamationer af friske blomster
Frk. Aamann garanterer, at en blomster hilsen leveret gennem os er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. En reklamation skal ske til info@frk-aamann.dk eller telefonisk på 56653768. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Frk. Aamann uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til vores kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet

På vare som ikke er friske blomster har du 14 dages fortrydelsseret og reklamationsret på 24 mdr.

Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returneringsomkostninger skal du selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@frk-aamann.dk I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Ved fortrydelse og reklamation skal du skrive en mail på info@frk-aamann.dk eller ring til vores butik/kundeservice på 56653768

Databeskyttelsespolitik og cookies
Frk. Aamann behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.frk-aamann.dk.

Frk. Aamann´s databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde tilgås ved at klikke på følgende link [link].

Oplysning om klagemuligheder
 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
 Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@frk-aamann.dk .

Ansvarsfraskrivelse
Frk.Aamann påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Frk. Aamann fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Frk. Aamann ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Frk. Aamann som forsætlig eller uagtsom. Frk. Aamann kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
 Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Powered by ITKoncept